Investiții

LUCRĂRI DE INVESTIŢII FINALIZATE ȊN COMUNA HĂŞMAŞ ȊN PERIOADA 2009 - 2010 ŞI ȊN CURS DE FINALIZARE

 

Nr. crt. Denumire proiect  Valoare investiţie  Observaţii 
1.  Alimentare cu apă a localităţilor Hăşmaş şi Comăneşti, jud. Arad, L= 9,4 km  740.000 lei  Lucrare finalizată ȋn 2009 
2.  Modernizare drum comunal DC 11, Agrişu Mic - Botfei L=5km  2.017.386 lei  Executat 2,8km 
3.  Reabilitare Cămin Cultural Hăsmaş   290.974 lei  Lucrare finalizată ȋn 2010 
4.  Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, localitatea Botfei  91.469 euro  Proiect ȋn curs de implementare 
5.  Reabilitarea clădirii Dispensarului uman şi a dotării acestuia cu echipament medical şi mobilier  50.000 lei  Proiect finalizat ȋn 2010 
6.  Ȋnlocuire sistem de ȋncălzire şi preparare apa caldă menajeră la Primăria, Şcoala şi Căminul Cultural Hăşmaş   464.288 lei  Proiect ȋn curs de
Evaluare la Min.Mediului 
7.  Ȋncurajarea activităţilor turistice la poalele Munţilor Codru Moma  226.474 euro  Proiect ȋn curs de implementare 
8.  Amenajare zonă centrala a localitătii Hăşmaş  660.021 lei  Proiect ȋn curs de implementare