Comuna Hășmaș – infrastructura de utilități

NFRASTRUCTURA DE UTILITATI

Particularităţile morfologice ale terenului au favorizat modul de aşezare a gospodăriilor ţărăneşti, care la rândul lor au determinat caracterul satelor de pe teritoriul administrativ al comunei: aşezări dezvoltate liniar, de-a lungul cursurilor de ape, cu mici ramificaţii, flancate de păduri, specifice zonei montane.
Pe teritoriul administrativ al comunei Hăşmaş îsi desfăşoară traseul în prezent următoarele drumuri:
• Drumul judeţean DJ 793 A Beliu – Tăgădău – Comăneşti – Hăşmaş – DC 13-Archiş- Nermiş-Cărand
• drumul comunal DC 10 care face legătura între Hăşmaş-Clit lungime2,2km
• drumul comunal DC 11 Comăneşti – Agrişu Mic – Botfei- limită judeţ Bihor lungime 8,5km
• drumul comunal DC 12 care face legătura intre Hăşmaş(DC 10) – Urviş de Beliu-lungime 3,0km
Comuna Hăşmaş se găseşte amplasată de-a lungul drumului judeţean DJ 793 A Beliu – Archiş – Cărand care o străbate pe direcţia est vest.
Din punctul de vedere al stării de viabilitate acest drum se prezintă satisfăcător cu o structură rutieră de tip nerigid corespunzătoare unui trafic greu alcătuită din mixturi asfaltice .
Din DJ793 A se ramifică drumul comunal DC 10 către Clit traseu în lungime totală de 2,2km.
Drumul comunal DC 10,DC 11 şi DC 12 au structura rutiera din piatră având un grad mare de degradare .
Analizând reţeaua de drumuri clasificate , putem spune ca drumul judeţean DJ 793 A împreuna cu drumurile comunale DC 10,DCll şi DC12 asigură o bună legătură a localităţilor aparţinătoare comunei Hăşmaş atât cu municipiul Arad cat şi cu celelalte localităţi ale judeţului inclusiv deschiderea spre vama Vărşand si spre judeţul Bihor.
Conform PATJ- situaţia existentă – căi de comunicaţie se poate afirma că:
1. drumurile judeţene şi drumurile comunale ce străbat teritoriul comunei Hăşmaş, nu asigura în totalitate fluenta traficului datorită îmbrăcămintei rutiere a cărei durata de exploatare este depăşită.
2. Drumurile pietruite şi de pământ nu asigura o suprafaţă de rulare corespunzătoare desfăşurării unui trafic în condiţii normale.
3. Existenţa intersecţiei la nivel neamenajată dintre DJ793 A si DC 10 îngreunează circulaţia auto ceea ce duce la diminuarea vitezei comerciale, la diminuarea capacităţii de circulaţie şi la consum suplimentar de carburanţi.


Reţeaua stradală a comunei Hăşmaş:

Pe teritoriul administrativ al comunei Hăşmaş sunt amplasate următoarele localităţi
– comuna Hăşmaş :
– sat aparţinător Clit
– sat aparţinător Urviş de Beliu
– sat aparţinător Botfei
– sat aparţinător Comăneşti
– sat aparţinător Agrişu Mic

Schema stradală a comunei Hăşmaş s-a dezvoltat având ca axa principală drumul judeţean DJ 793 A respectiv partea stradală a acestuia. Pe această aka se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală colectoare şi de acces .

Axa principală a localităţi îşi desfăşoară traseul pe direcţia est-vest pe o lungime2,5km Trama stradala este alcătuită dintr-o reţea de străzi în cea mai mare parte de categoria a -III -a.

Străzile existente importante ale localităţii au fronturi nu prea largi , între case fiind circa 7-16 m. în rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte şi au fronturile înguste de 10-12 m.

Intersecţiile existente intre străzile comunei Hăşmaş si partea stradala a DI 793 A nu sunt amenajate corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile la acelaşi nivel din localităţi.

In intravilanul localităţii Hăşmaş traseul drumului comunal DC10 spre Clit se desprinde din DJ 793 A punct in care exista o intersecţie la acelaşi nivel intre aceste doua drumuri unul judeţean şi unul comunal.

Pe teritoriul Comunei Hăşmaş îşi desfăşoară albia valea Hăşmaşului care intersectează DJ 793 A în intravilanul comunei Hăşmaş printr-un pod de beton.
Reţeaua stradală existentă în comuna Hăşmaş este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria III-a unele modernizate altele nu:
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Hăşmaş este :
– Cat. I – –
– Cat. II – –
– Cat. III – 4,6km
– Cat. IV- –
Din totalul străzilor de categoria a-III-a = 4,6 km
– 1,50 Km sunt străzi modernizate
– 3,10 Km sunt străzi nemodernizate
Circulaţia pietonală în localitate este asigurată de trotuarele existente între case şi partea carosabilă a străzii.

Ca stare de viabilitate a acestora, se menţionează faptul că în marea majoritate a trotuarelor, acestea sunt nemodernizate respectiv din piatră sau pământ, excepţie făcând numai aleile pietonale de pe strada principală care sunt realizate din beton.

Schema stradala a localităţii Clit s-a dezvoltat având ca axa principala drumul comunal DC 10 respectiv partea stradală a acestuia. Pe această axă se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală colectoare şi de acces .
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia sud vest-nord est pe o lungime de 0,95 km
Trama stradala este alcătuită dintr-o reţea de străzi în cea mai mare parte de categoria a IIl-a.
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi nu prea largi , între case fiind circa 7-22 m. In rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte si au fronturile înguste de 10-12 m.
Intersecţiile existente între străzile localităţii Clit si partea stradala a DC 10 nu sunt amenajate corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile la aceleaşi nivel din localităţi.
Reţeaua stradala existenta in localitatea Clit este alcătuită in mare majoritate din străzi de categoria Ill-a unele modernizate altele nu :
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Clit este :
– Cat. I –
– Cat. II –
– Cat. III- 2,27 km
– Cat. IV- – km
Din totalul străzilor de categoria a IlI- 2,27km – 0 Km sunt străzi modernizate
– 2,27 Km sunt străzi nemodernizate

Schema stradala a localităţii Comăneşti s-a dezvoltat având ca axa principala drumul judeţean DJ 793 A respectiv partea stradala a acestuia. Pe aceasta axa se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală colectoare si de acces .
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia vest – est pe o lungime de 1,00 km.
Trama stradala este alcătuită dintr-o reţea de străzi in cea mai mare parte de categoria a 111-a.
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi nu prea largi , intre case fiind circa 7-22 m. In rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte si au fronturile înguste de 10-12 m.
Intersecţiile existente intre străzile localităţii Comăneşti si partea stradala a DJ 793 A nu sunt amenajate corespunzător stas-urilor referitoare la intersecţiile la acelaşi nivel din localităţi.


Reţeaua stradală existentă în localitatea Comăneşti este alcătuita in mare majoritate din străzi de categoria IlI-a unele modernizate altele nu , conform tabelului expus mai jos:
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Comăneşti este :
– Cat. I –
– Cat. II –
– Cat. III- 1,45 km
– Cat. IV- -km
Din totalul străzilor de categoria a IlI-a = 1,45 km
– 1,15 Km sunt străzi modernizate .
– 0,3Km sunt străzi nemodernizate

Trama stradala a localităţii Agrişu Mic s-a dezvoltat având ca axa principala drumul comunal DC 11 respectiv partea stradala a acestuia. Pe aceasta axa se sprijină o reţea de străzi colectoare.
Axa principala a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia nord-sud pe o
lungime de 1 ,5 km.
Străzile existente ale localităţii au fronturi nu prea largi, intre case fiind de circa 11-20 m. In rest spre marginile localităţii, străzile sunt scurte si au fronturile înguste de 10-12 m.
Intersecţiile existente intre străzile localităţii Agrişu Mic si partea stradala a DC 11 nu sunt amenajate corespunzător stasurilor referitoare la drumul comunal precum nici corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile in localităţi.
Reţeaua stradala existenta in localitatea Agrişu Mic este alcătuită in mare majoritate din străzi de categoria IlI-a unele modernizate altele nu , conform tabelului expus mai jos:
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Agrişu Mic este ;
– Cat. I –
– Cat. II –
– Cat. III- 2,81 km
– Cat. IV – – km
Din totalul străzilor de categoria a III-a =2,81 km
– 0,0 Km sunt străzi modernizate
– 2,81 Km sunt străzi nemodernizate

Trama stradala a localităţii Botfei s-a dezvoltat având ca axa principala drumul comunal DC 11 respectiv partea stradala a acestuia. Pe aceasta axa se sprijină o reţea de străzi colectoare.
Axa principala a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia nord-sud pe o lungime de 2,1 km.


Străzile existente ale localităţii au fronturi nu prea largi, intre case fiind de circa 11-20 m. In rest spre marginile localităţii, străzile sunt scurte si au fronturile înguste de 10-12 m.
Intersecţiile existente intre străzile localităţii Botfei si partea stradala a DC 11 nu sunt amenajate corespunzător stasurilor referitoare la drumul comunal precum nici corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile in localităţi.
Reţeaua stradala existenta in localitatea Botfei este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria III-a unele modernizate altele nu , conform tabelului expus mai jos: Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Botfei este :
– Cat. 1 – –
– Cat. II – –
– Cat. III – 3,27 km
– Cat. IV – – km
Din totalul străzilor de categoria a lV-a = 3,27 km
– 0 Km sunt străzi modernizate
– 3,27Km sunt străzi nemodernizate

Schema stradala a localităţii Urviş de Beliu s-a dezvoltat având ca axa principala drumul comunal DC 12 respectiv partea stradala a acestuia. Pe această axa se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală colectoare si de acces .
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia sud – nord pe o lungime de 1,15 km.
Trama stradala este alcătuită dintr-o reţea de străzi in cea mai mare parte de categoria a IlI-a.
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi nu prea largi , intre case fiind circa 7-22 m. In rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte si au fronturile înguste de 10-12 m.
Intersecţiile existente intre străzile localităţii Urviş de Beliu si partea stradala a DC 12 nu sânt amenajate corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile la acelaşi nivel din localităţi.
Reţeaua stradala existenta in localitatea Urviş de Beliu este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria IlI-a unele modernizate altele nu , conform tabelului expus mai jos:
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Urviş de Beliu este:
– Cat. I – –
– Cat. II – –
– Cât. III- 1,7 km
– Cat .IV – – km

Din totalul străzilor de categoria a l-a = 1,70 km
– 0 Km sunt străzi modernizate
– 1,7 Km sunt străzi nemodernizate

Circulaţia pietonală în localităţile, aparţinătoare ale comunei Hăşmaş este asigurată de trotuarele existente între case şi partea carosabilă a străzii.
Ca stare de viabilitate a acestora, se menţionează faptul ca in totalitate, trotuarele sunt nemodernizate respectiv din piatra sau pământ.
Atât în comuna Hăşmaş cat si in satele aparţinătoare se desfăşoară următoarele tipuri de trafic;
– Trafic de tranzit
– Trafic de penetraţie
– Trafic local

Traficul de tranzit si de penetraţie se desfăşoară pe traseele drumurilor clasificate respectiv pe drumurile judeţene DJ 793 A , DC 10, DC 11, DC 12.
Traficul local utilizează trama stradala existenta in localităţi care nu prezintă curbe sau intersecţii amenajate, nici îmbrăcăminte asfaltica ceea ce duce la desfăşurarea unui trafic cu viteze mici, fără confort optic, etc.
In concluzie, datorita acestor disfuncţionalităţi existente precizate pe fiecare localitate , circulaţia rutiera in localităţi se desfăşoară greoi, cu viteze mici, fără siguranţa în trafic.

TRANSPORTUL ÎN COMUN

Pe teritoriul administrativ al comunei Archiş nu exista trasee de transport în comun locale. In schimb se prezintă linii de transport intre localităţi, respectiv :

1. URVIŞ – BELIU – CERMEI – ŞICULA – SELEUŞ – SÂNTANA – ARAD
(tur – retur) prin SC Transdara Arad
2. BOTFEI – INEU – PÂNCOTA – ŞIRIA – ARAD
(tur – retur) CTP Arad
3. URVIŞ – BELIU – INEU
(tur – retur de 2 ori pe zi) CTP Arad

Transportul în comun se desfăşoară pe aceeaşi tramă stradală şi reţea de circulaţie existenta in comuna Archiş si respectiv în satele aparţinătoare, pe partea stradală a drumurilor clasificate.

CIRCULAŢIA FEROVIARĂ

Comuna Hăşmaş nu are gară CFR. Cea mai apropiată gară este cea din colonia Bocsig amplasată în partea de sud-vest a acesteia. Transportul feroviar este asigurat de linia CF Arad – Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support