Comuna Hășmaș – relieful și vegetația

Caracteristicile reliefului.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei Hăşmaş cuprinde mai multe trepte, dispuse în formă amfiteatru, cu orientare nord – est către sud – est, cu treceri progresive de la o treaptă la alta, fără abrupturi sau ravene, în modul următor:

• zona muntoasă în partea de nord – est a teritoriului aparţine munţilor Codru Moma (sector vestic), formată din culmi constituite din intruziuni de graniţe şi granodiorite cuarţifere injectate în şisturi cristaline epimetamorfice din baza seriei de Biharia, din roci sedimentare vechi ce aparţin paleozoicului şi mezozoicului. Toate aceste formaţiuni dure sunt traduse în relief printr-o serie de culmi alungite din care se desprind tentacular pinteni tăiaţi de văi adânci săpate în roca dură (altitudinea redusă le-a atras denumirea de „dealuri”).
• zona dealurilor piemontane, situată în partea centrală a teritoriului, este rezultatul unui îndelungat proces de modelare geomorfologică asupra unui piemont de acumulare format la baza ramei muntoase învecinate; eroziunea îndelungată cu vădit caracter ritmic a condiţionat apariţia dealurilor cu aspect de interfluvii prelungi, paralele între ele, orientate de la nord – est către sud – vest care scad în altitudine către sud, desprinse din rame montane printr-un tăpşan uşor înclinat în jurul altitudinii de 300m, conservând
o serie de mameloane alcătuite în cea mai mare parte din pietrişuri mai mult sau mai puţin cimentate ale vechiului piemont. Interfluviile scad în altitudine printr-un povârniş mai accentuat până” la nivelul de 250m unde iau aspectul unei suprafeţe netede şi extinse, trecând printr-o uşoară inflexiune spre câmpia de glacis.
• zona câmpiei de glacis cuprinde partea central – sudică a comunei şi are caracteristicile unei câmpii înalte, interpusă între zona dealurilor piemontane şi zona câmpiei aluviale, trecerea făcându-se treptat, prin uşoare inflexiuni care nu au aspectul teraselor: zona câmpiei aluviale ocupă o suprafaţă foarte mică din teritoriu, la nord şi la sud de intravilanul localităţii Hăşmaş, cu aspect tabular, un golf tentacular al câmpiei Crişului Alb.

Clima

Din punct de vedere climatic comuna Hăsmaş se încadrează în zona climei temperat-continentale. Aşezată într-o zonă cu dealuri domoale, la poalele Munţilor Codru Moma, cu soluri nu prea bogate, dar cu o reţea hidrografică dezvoltată, cu o climă blândă, continentală cu uşoare influenţe mediteraneene, comuna Hăsmaş oferă excelente condiţii pentru creşterea şi dezvoltarea unui număr mare de plante şi animale.

Regimul eolian este în strânsă legătură cu variaţiile de temperatură care favorizează deplasarea maselor de aer pe orizontală şi verticală. Datorită topoclimatului de adăpost specific Depresiunii Hăsmaş, viteza medie a vânturilor nu depăşeşte 3m/sec. Vânturile bat din direcţia S şi SV cu intensitate mai mare.
– circulaţia generală a atmosferei
– mase de aer polar – maritime (vara, primăvara)
– mase de aer polar – continentale (reci şi uscate iarna, calde şi secetoase
vara)
– mase de aer tropical maritime (vremea „moale” iarna ;şi instabilă vara)
– mase de aer arctic – maritim (vreme geroasă şi umedă iarna, îngheţurile târzii
primăvara şi timpurii toamna)
– aerul tropical – continental (frecvent în sezonul cald)
– aerul arctic continental (geruri mari şi uscate iarna)

Advecţia acestor mase de aer, condiţionată de centrii barici,creează diferite situaţii sinoptice, care, prin succesiunea lor imprimă caracterul vremii şi climei (variabil, continental).

Direcţia predominantă a vânturilor:vestică în sezonul cald, estică în sezonul rece.

Radiaţia solară, care reprezintă factorul hotărâtor în desfăşurarea tuturor proceselor şi fenomenelor atmosferice (geneza tipului de climat) este de aproximativ 115 kcal/cm2/an, valorile cele mai reduse le întâlnim în lunile decembrie – ianuarie (2,7-3,3 kcal/cm2) iar cele mai ridicate în iunie – iulie (15-16 kcal/cm2).

Temperatura medie anuală este de aproximativ 10,5oC, cu minime în lunile decembrie – ianuarie (1°, -23°) şi. maxime în lunile iunie – iulie – august ( 20°-38°)
Cea mai mică temperatură medie anuală s-a înregistrat la nivelul anului 1966 (9°), cea mai mică temperatura medie lunară i-a înregistrat în ianuarie 1964 (-8,8°), iar cea; mai ridicată în iulie 1980(20,8°).

Umiditatea aerului, element climatologic de mare variabilitate exprimat de tensiunea vaporilor, umiditatea relativă şi deficitul de saturaţie are o valoare medie anuală de 80% cu valori mai ridicate în decembrie – ianuarie (83-88%) şi mai scăzute în aprilie – mai (73-75%).

Flora şi fauna

Flora şi fauna comunei Hăşmaş, se încadrează în zona vegetaţiei montane, formată din păduri de goruni amestecate cu gârniţă şi cer. Cu un etaj mai jos se întind pădurile de fag, carpen, stejar, frasin, ulm, arţar, paltin, plop şi mesteacăn.

Printre arborii pădurilor, vegetaţia este formată din păiuş, iarba vântului, spânzul. Pe treapta cea mai înaltă sunt plantate păduri de conifere – molidul, pinul, bradul şi duglasul. Dintre arbuşti întâlnim jnepeni, murul, zmeurul, afinul, etc. Ultimii trei arbuşti enumeraţi constituie o sursă importantă de obţinere a unor venituri prin culegerea şi valorificarea fructelor lor.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support