Raport de implementare a legii 544/2001 pentru anul 2020